Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 20.9.2021

  • 19.9.2021

  • 18.9.2021

  

Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις εἶναι στή φύση μας, ὡς εἰκόνες τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Γι’ αὐτό καί ἐκδηλώνονται, ὅταν ὑπάρχει εἰλικρίνεια, ἀνυπόκριτη συμπεριφορά, ταπείνωση.

Ἄν καί γιά νά διατηρηθοῦν χρειάζεται ἀλληλοπεριχώρηση καί ἀγάπη,

πού πηγάζουν ἀπό τόν προσωπικό ἀγώνα γιά ὑπέρβαση τῆς φιλαυτίας πού κρύβεται στόν καθένα μας.

Subscribe to Email