Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 16.10.2021

  • 15.10.2021

  • 14.10.2021

  

Ἡ ἀπογοήτευση ὅσων κλήθηκαν

γιά νά «κυρύξουν τό Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας»,

ἀναιρεῖται μέ τήν παραβολή τοῦ Σπορέως.

Δέν εἶναι εὐθύνη τοῦ σποριᾶ ποῦ θά πάει ὁ σπόρος,

ἀλλά ἡ ποιότητα τοῦ σπόρου.

Ἐκεῖ θά πρέπει νά ἑστιαστεῖ ἡ προσοχή.

Subscribe to Email