Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 01/10/2022

  • 30.09.2022

  • 29.09.2022

 

Τό Εὐαγγέλιο παραμένει πάντα ἕνας καθρέφτης

πού φαίνεται ἡ πραγματικότητα τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Γιατί σέ σχέση μέ τό Χριστό καί μέ βάση τή ζωή Του

θά πρέπει νά ζοῦμε, κι ὄχι σέ σύγκριση μέ τούς γύρω μας.

Subscribe to Email