Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 04/12/2022

  • 03/12/2022

  • 02/12/2022

 

Οἱ ἀκολουθίες στήν ἐκκλησία ἔχουν μιάν ἄλλη δυναμική:

σέ εἰσάγουν στή γνώση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Θεοῦ ἤρεμα, ἁπλά,

χωρίς «θαῦμα» που ἐνδεχομένως νά συντρίψει τήν ἐλευθερία.

 

Subscribe to Email