Επισκόπου Κυρήνης Αθανασίου

Το δόσιμο σε Σένα, αγάπη,

Κι θάνατος για σένα ζωή,

Γιατί πρωτοδόθης Αγάπη

Κι απέθανες για μένα Ζωή.

Η πρόσκληση δείγμα αγάπης

Κι απάντηση μετουσία ζωής,

Το σμίξιμο ένωση αγάπης,

Θάνατος του θανάτου απ’ τη Ζωή.

Σ’ αγαπώ και πεθαίνω

Και πεθαίνοντας ζω,

Ζώντας δε πεθαμένος,

Ατελεύτητα ζω!

Subscribe to Email