Του Βασίλη Χαραλάμπους

Σήμερον κι εμείς όπως οι ποιμένες

«διέλθωμεν δη έως Βηθλεέμ»

μελωδούντες το παράδοξον θαύμα

που καρδίας ευφραίνει.

Διέλθωμεν έως Βηθλεέμ

εις τον οίκον του Εφραθά

εις την πόλιν Δαυΐδ

Στο παμφαές σπήλαιον

το κατάλυμα που παρηγορεί

ο των απάντων Θεός και Δεσπότης προσμένει

για τούτο είναι η χαρά ανεκλάλητος.

Και μη σε ξενίζουν οι κάθοδοι προς το σπήλαιον

γιατί σαν τούτο το φτάσιμο γενεί

στον τόπο «εν ω ετέχθη Χριστός»

τ’ ουρανού αναβαθμοί θα γενούν.

Subscribe to Email