Καθώς ενηλικιωθήκαμε είπαμε
να καταργήσουμε το καντήλι
μα πιστεύαμε
πως το Εικόνισμα θα’ μένε στη θέση του
να υπαγορεύει την προσευχή
να ευλογά τη ζωή μας.
Αργότερα χωρίς να χτυπήσουν την πόρτα μας
φορτικοί Ιεχωβάδες
μας φάνηκε πως η σχέση μας με το Θεό
είχε ανθρωπομορφισμούς ανεπίτρεπτους.
Έτσι χαρίσαμε τα Εικονίσματα
σε ταπεινούς τη καρδία
τα περιμάζευε άλλωστε σαν εγκαταλελειμμένα παιδιά
η κυρά Σοφία της Φιλοπτώχου.
Όμως εμείς πελαγώσαμε στα διλήμματα
του χειραφετημένου μυαλού
ενώ εκείνη έκαμε το δωμάτιο
καταφυγή θλιβομένων.

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός

Subscribe to Email