Κλαίρης Αγγελίδου

Οι ήρωες πάντα σωπαίνουν.

Ακούουν μόνο τις μυστικές φωνές της πατρίδας.

Ακούουν τις μουσικές φωνές

των Αγγέλων

που πάντα βαδίζουν

στο περιβόλι της θείας μυσταγωγίας

με άρπες χερουβικές.

Οι ήρωες πάντα σωπαίνουν.

Μόνο η καρδιά τους

χτυπά αρμονικά με την καρδιά του Θεού.

Έχουν ήδη αποφασίσει...

Γιατί πρέπει να μιλούν;

Subscribe to Email