«Τη 17η μηνός Οκτωβρίου, Μνήμη της ανακομιδής του τιμίου λειψάνου του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου».

Ο Χριστός ως τέλειος άνθρωπος είχε φίλο, τον άνθρωπο που μοιράζετο τα ιδιαίτερα της προσωπικής του ζωής, τη χαρά, την απογοήτευση, το στεναγμό και προβληματισμό του. Η Κύπρος κατέχει το λείψανο του φίλου του Χριστού! Για να θυμίζει το δώρο της φιλίας: Όποιος έχει αληθινό φίλο, μπορεί να προσδοκεί ανάσταση, όταν θα βρεθεί μπροστά στο θάνατο της μοναξιάς, της απόρριψης, των ποικίλων μορφών του θανάτου. Μπορεί να ελπίζει στη ζωογόνηση, στην ανάσταση, την όντως Ζωή.

Subscribe to Email