Προικονήσου Ιωσήφ

Θαρρῶ δέν ἔπραξες καθόλου ἄσχημα

πού κλώτσησες τή σοκολάτα,

νά κρυφτεῖ στήν ἄκρη τοῦ δρόμου,

νά χαθεῖ μέσα στά σκύβαλα,

μήν τήν δοῦν τά παιδιά,

μήν τήν δοῦν τά παιδιά τῶν Μνημονίων

καί μάθουν πώς ἀκόμα σοκολάτες ὑπάρχουν.

Σοκολάτες ὑπάρχουν

καί πέφτουν ἀπό χέρια ἀπρόσεκτα στό δρόμο.

Subscribe to Email