π. Φιλοθέου Φάρου

Κάποιος επεσήμανε επτά κινδύνους τους οποίους χρειάζεται να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε στις ημέρες μας:

  • πολιτική χωρίς ανιδιοτέλεια,
  • γνώση χωρίς αρετή,
  • πλούτο χωρίς εργασία,
  • ηδονή χωρίς συνείδηση,
  • επιχείρηση χωρίς ηθική,
  • επιστήμη χωρίς ανθρωπιά,
  • λατρεία χωρίς αυτοθυσία.

Για να αποφύγουμε αυτούς τους κινδύνους χρειαζόμεθα να πάρουμε δύναμη από κάποιες σχεδόν ξεχασμένες αρετές, όπως η απλότητα, η ταπείνωση, η περισυλλογή, η ανδρεία και η προσευχή. Η καλλιέργεια αυτών των αρετών απαιτεί μια ανιδιοτελή αφοσίωση και αυθυπέρβαση που όμως έχει μεγάλες ανταμοιβές.

Subscribe to Email