Μαρίας Μουρζᾶ

Δέν εἶναι ἡ κρίση ἡ πιό μεγάλη συμφορά

Εἶναι τά μάτια μας πού ἄλλαξαν

Εἶναι τά χέρια μου πού πάγωσαν

Πού δέν μποροῦν νά ντύσουν παρά μόνο ἐμένα.

Πού δέν μποροῦν νά φτάσουν σέ σένα

Πού κρυώνεις,

Πού πονᾶς,

Πού εἶσαι μόνος.

Subscribe to Email