π. Φιλοθέου Φάρου

Αυτό που βλέπουμε με τα μάτια του νου είναι πιο σημαντικό από αυτό που βλέπουμε με τα πραγματικά μας μάτια. Μόνο όταν μπορούμε να δούμε και να διαβάσουμε ανάμεσα στις γραμμές, πίσω από τις ειδήσεις, βλέπουμε την πραγματική εικόνα των γεγονότων.

Αυτό που βλέπουμε με τα μάτια είναι εντυπώσεις, αλλά η σημασία τους βρίσκεται στο νόημα που αυτές οι εντυπώσεις έχουν για εμάς και οι δυνατότητες που βλέπουμε σ’ αυτές. Όταν καταλαβαίνουμε τι κάνει τους ανθρώπους να αντιδρούν όπως αντιδρούν, όταν βλέπουμε τα πράγματα από την άποψη των άλλων, τότε αρχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι πραγματικά.

Όταν δούμε τη σημασία που έχει να δίνει κανείς αντί να παίρνει, να κτίζει στην εμπιστοσύνη και όχι στην καχυποψία, να ζητά αντί να απαιτεί, να ελκύει αντί να απωθεί, τότε αρχίζει να βλέπει τη ζωή όπως πραγματικά είναι και όπως χρειάζεται να είναι. Βλέπει κανείς πραγματικά όταν έχει και επίγνωση και όραμα και φαντασία και όταν μπορεί και να ερμηνεύει αυτό που βλέπει.

Subscribe to Email