Μια φορά συνάντησε στό δάσος ο πατήρ Γαλακτίων Ιλλίε (1882-1946) της μονής Συχάστριας στη Ρουμανία, έναν άγιο ερημίτη και τον ρώτησε:
—Πες μου πάτερ, πότε θα τελειώσει αυτός ό κόσμος; Και αυτός ό όσιος στενάζοντας του είπε:
—Όταν δεν θα υπάρχει μονοπάτι από τον ένα γείτονα στον άλλον.

Subscribe to Email