Ἄλφρεντ Ἄντλερ

Τό μάτι δέν εἶναι μόνο ὄργανο πού δέχεται τίς ἀκτίνες τοῦ φωτός καί τίς μεταβιβάζει παραπέρα, ἀλλά καί ὄργανο τῆς κοινωνικῆς συνεννόησης. Ὁ τρόπος πού βλέπει ἕνα πρόσωπο τόν ἄλλο, ἀποκαλύπτει τό μέτρο τῆς κλίσης του νά συνδεθεῖ μαζί του.

Subscribe to Email