Μητροπολίτη Προικοννήσου Ἰωσήφ

Τούς ἡττημένους νά σέβεσαι!

Οἱ νικητές γεύονται

ὅλη τῆς ἐπευφημίας τή χαρά.

Τούς μικρούς νά μεγαλύνεις!

Οἱ μεγάλοι μεθοῦν

μέ τό ὕψος τοῦ δοξαρίου τους.

Τούς ἀποτυχημένους νά εὐλαβεῖσαι!

Οἱ ἐπιτυχημένοι ζοῦν σέ πλήθουσα

ἀγαλλίαση καί εὐφροσύνη.

Τούς ἁμαρτωλούς νά στηρίζεις!

Οἱ δίκαιοι ἔχουν πολλούς

καί ἰσχυρούς προστάτες.

Subscribe to Email