Δέν συμφωνῶ μέ τό μαζικό τρόπο ἐργασίας. Αὐτό πού ἐνδιαφέρει ἐμᾶς εἶναι τό ἄτομο. Γιά νά μπορέσουμε ν’ ἀγαπήσουμε ἕνα πρόσωπο πρέπει νά ἔλθουμε σέ στενή ἐπαφή μαζί του. Ἄν περιμένουμε μέχρι νά ’χουμε τούς ἀριθμούς, θά χαθοῦμε μέσα στούς ἀριθμούς. Καί ποτέ δέ θά μπορέσουμε νά δείξουμε αὐτή τήν ἀγάπη καί τό σεβασμό πρός τό πρόσωπο. Πιστεύω στό πρόσωπο πρός πρόσωπο. Τό κάθε πρόσωπο εἶναι γιά μένα ὁ Χριστός, καί ἀφοῦ ὑπάρχει ἕνας μόνος Ἰησοῦς, ἐκεῖνο τό πρόσωπο εἶναι τό μόνο πού ὑπάρχει στόν κόσμο γιά μένα τή στιγμή ἐκείνη.

Τό ξέρουμε πώς ὅ,τι κάνουμε εἶναι ἀπλῶς μία σταγόνα στόν ὠκεανό. Ἀλλά ἄν ἡ σταγόνα ἐκείνη δέν ἦταν μέσα στόν ὠκεανό, ὁ ὠκεανός θά ἦταν νομίζω μικρότερος ἕνεκα τῆς σταγόνας πού θά ἔλειπε…

Ἀδελφή Τερέζα

 

 

 

Subscribe to Email