Κυριάκου Σαμάρα

Ὁ χρόνος ἀσπάζεται τίς στιγμές

τῆς ἔκστασης τῶν προσώπων

καί αὐτοκαταργεῖται …

 

Τό πλήρωμα τῆς αἰωνιότητας

μπορεῖ νά χωρέσει

σέ μία στιγμή!

Τή Στιγμή ἐκείνη

πού ὁ Ὤν

θά κοιτάξει ταυτόχρονα

ὅλους τούς ἀνθρώπους

στά μάτια …

 

Ἡ ἔκσταση τοῦ βλέμματός Του

θά διαπεράσει τό Σύμπαν

καί θά τό ἀνακαινίσει! …

 

 

 

Subscribe to Email