Από το Γεροντικό

Κάποιος που κυνηγούσε στην έρημο άγρια ζώα, είδε τον αββά Αντώνιο να αστειεύεται με τους αδελφούς και σκανδαλίστηκε. Θέλοντας δε ο γέροντας να τον διδάξει ότι είναι ανάγκη που και που να συγκαταβαίνει κανείς στους αδελφούς, τού λέγει:

  • Βάλε μια σαϊτα στο τόξο σου και τέντωσέ το.

Το έκαμε εκείνος.

Τού λέγει:

  • Τέντωσέ το πιο πολύ.

Και το τέντωσε. Και πάλι τού λέγει:

  • Ακόμη πιο πολύ.

Τού απαντά τότε ο κυνηγός:

  • Αν το τεντώσω υπερβολικά, θα σπάσει το τόξο.

Και ο γέροντας τού λέει:

  • Έτσι και στο έργο του Θεού. Αν τεντώσουμε υπερβολικά τη συμπεριφορά μας απέναντι στους αδελφούς, θα σπάσουν και αυτοί. Πρέπει λοιπόν που και που να συγκαταβαίνουμε στους αδελφούς.

Και έφυγε πολύ ωφελημένος από τον γέροντα. Οι δε αδελφοί, στηριγμένοι, έφυγαν και πήγαν στον τόπο τους.

 

Subscribe to Email