Από το Γεροντικό

Επισκέφθηκαν κάποιοι αδελφοί τον αββά Αντώνιο και του λένε

-Πες μας ένα λόγο, πώς να σωθούμε;
Και ο γέροντας τους απάντησε
-Ακούσατε την Αγία Γραφή; Αυτό σας αρκεί.
Εκείνοι όμως του είπαν
-Θέλουμε ν’ακούσουμε κι από σένα μια συμβουλή, πατέρα.
Ο γέροντας λοιπόν τους απάντησε
-Λεει το Ευαγγέλιο, αν κάποιος σε κτυπήσει στη δεξιά πλευρά γύρισε να σε κτυπήσει και στην άλλη.
Εκείνοι του απαντούν
-Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Τους λεει ο γέροντας
-Αν δεν μπορείτε να το γυρίσετε και την άλλη πλευρά, τουλάχιστον υπομείνετε το ένα χτύπημα.
Εκείνοι του απαντούν
-Ούτε αυτό το μπορούμε.
Και ο γέροντας λεει
-Αν ούτε αυτό δεν μπορείτε, τότε μην ανταποδώσετε το χτύπημα.
Εκείνοι πάλι του απάντησαν
-Ούτε αυτό το μπορούμε.
Τότε ο γέροντας λεει στον μαθητή του.
-Φτιάξε τους λίγο τραχανά, γιατί είναι άρρωστοι.
Και σ’εκείνους είπε
-Αν δεν μπορείτε αυτό και δεν θέλετε το άλλο, τι να σας κάνω;
Χρειάζεται προσευχή.

Subscribe to Email