Από το Γεροντικό

Επισκέφθηκαν κάποιοι αδελφοί τον άββα Αντώνιο και του λένε

- Πες μας ένα λόγο, πώς να σωθούμε;

Και ο γέροντας τους απάντησε:

- Ακούσατε την Αγία Γραφή; Αυτό σας αρκεί.

Εκείνοι όμως του είπαν:

- Θέλουμε να ακούσουμε κι από σένα μια συμβουλή, πατέρα.

Ο γέροντας λοιπόν τους απάντησε:

- Λέει το Ευαγγέλιο, εάν κάποιος σε χτυπήσει στη δεξιά πλευρά γύρισε να σε χτυπήσει και στην άλλη.

Εκείνοι του απαντούν:

- Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε.

Τους λέει τότε ο γέροντας:

- Αν δεν μπορείτε να γυρίσετε και την άλλη πλευρά τουλάχιστον υπομείνετε το ένα κτύπημα.

Εκείνοι του απαντούν:

- Ούτε αυτό το μπορούμε.

Και ο γέροντας λέει:

- Αν ούτε αυτό δεν μπορείτε, τότε μην ανταποδώσετε το χτύπημα.

Εκείνοι πάλι του απάντησαν:

- Ούτε αυτό το μπορούμε

Τότε ο γέροντας λέει στο μαθητή του:

- Φτιάξε τους λίγο τραχανά γιατί είναι άρρωστοι.

Και σ’ εκείνους είπε:

- Αν δεν μπορείτε αυτό και δεν θέλετε το άλλο, τι να σας κάνω;

Χρειάζεται προσευχή.

Subscribe to Email