Σταύρου Σ. Φωτίου

Το ευαγγέλιο προσφέρει στον άνθρωπο ένα καινούργιο τρόπο ζωής, μια νέα αντίληψη για τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, το συνάνθρωπό του και την κτίση. Σχέση που είναι συνάρτηση της σχέσης του με το Θεό. Η καλή αγγελία της Ορθοδοξίας είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει την αυθεντική ζωή. Τη ζωή αυτή δωρίζει ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ενσάρκωση της αγάπης Θεού και ανθρώπου, στο πρόσωπο του φανερώνεται ο τρόπος εκείνος ζωής που υπερβαίνει το θάνατο και τη φθορά.

Το ευαγγέλιο φέρνει μια καινούργια αντίληψη για τον Θεό. Ο Θεός της Εκκλησίας δεν είναι ο αφέντης που απαιτεί τη δουλική συμπεριφορά του ανθρώπου. Ούτε είναι ένας Θεός που αδιαφορεί πλήρως για τον άνθρωπο, αυτάρκης στη δική του μακαριότητα. Ο Θεός της Ορθοδοξίας είναι ο Πατέρας όλων των ανθρώπων, που ποτέ, μα ποτέ δεν παύει να αγαπά και να νοιάζεται για τα παιδιά Του.

Μέσα στην κοινωνία αγάπης με τον Θεό ο άνθρωπος παύει να νοιώθει αποξενωμένος από τον εαυτό του, παύει να νοιώθει μέσα του τη φορά προς τον εγωισμό. Γίνεται δε ελεύθερος όταν αγαπά το συνάνθρωπο του, όταν εξέρχεται από το εγώ του για να πορευθεί προς το εμείς. Μόνο αποφεύγοντας την αμαρτία, την απομάκρυνση δηλαδή από τον Θεό, μπορεί να έχει αρμονική σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο του.

Η σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο του τοποθετείται πάνω σε άλλη βάση. Ο άλλος παύει να εκλαμβάνεται ως αντίπαλος και εχθρός, ξένος και ανταγωνιστής, που επιβουλεύεται τη δική μου ελευθερία. Ο άνθρωπος αισθάνεται το συνάνθρωπο του ως αδελφό γιατί και οι δύο είναι παιδιά του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους. Οι διαφορές μεταξύ τους δεν γίνονται πόλοι συσπείρωσης και διαίρεσης αλλά αποτελούν τον πλούτο της ανθρωπότητας, καταξιώνουν τη διαφορά μέσα στην ενότητα. Ακόμη, ο άνθρωπος αντικρίζει τη φύση ως το μεγάλο του σπίτι, γι’ αυτό τη σέβεται και την προστατεύει. Το φυσικό περιβάλλον δεν είναι υλικό για χρήση και κατάχρηση, για κτήση και κατάκτηση. Η φύση είναι φίλος και συνοδοιπόρος του ανθρώπου προς την ολοκλήρωση.

Το ευαγγέλιο δεν καλεί τον άνθρωπο να φύγει από τον κόσμο αλλά τον καλεί να τον αντικρύσει μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Καθήκον άρα των Χριστιανών είναι η δυναμική παρουσία και δημιουργική μαρτυρία, με στόχο τη ριζική αλλαγή και μεταμόρφωση του σύμπαντος του κόσμου.

Στο σύγχρονο κόσμο της διαίρεσης και του διαχωρισμού, της βίας και των πολέμων, της αποξένωσης και της αλλοτρίωσης, το Ευαγγέλιο, η καλή αγγελία για τον άνθρωπο, προσφέρει την ελπίδα και την πίστη για ένα κόσμο ειρήνης και δικαιοσύνης, αγάπης και ελευθερίας.

Subscribe to Email