Αρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου

Οι άνθρωποι του Θεού θα υποστούν κάθε δοκιμασία του κόσμου τούτου. Και όσο πιο σφοδρή είναι η δίψα τους για τον Θεό, τόσο πιο δυνατές θα είναι και οι δοκιμασίες τους. «Δυνατοί δυνατώς ετασθήσονται», λέει η Παλαιά Διαθήκη (Σοφ. Σολ. 6,6).

Ο Γέροντας Σωφρόνιος μου είπε κάποτε ότι καθετί πονηρό θα περάσει από τον νου μας, ώστε να πούμε όχι σε όλα, και στο τέλος ο Κύριος να παραμείνει μαζί μας για πάντα, οριστικά, στο διηνεκές.

Αν ο Θεός δει ότι ο άνθρωπος έχει ζήλο να αγωνισθεί μέχρι τέλους, θα τον παιδεύσει και Εκείνος μέχρι τέλους, παραχωρώντας να περάσει μέσα από κάθε πειρασμό και κάθε δοκιμασία, για να μην του μείνει άγνωστη καμιά παγίδα του πονηρού.

Οι άνθρωποι του Θεού «ουκ αγνοούσι τα νοήματα του σατανά» (Β’ Κορ. 2,11), και αποκτούν τη γνώση αυτή μέσα από την πείρα, παρότι μπορεί να δοθεί και χαρισματικά, από τη χάρη του Θεού. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι η πείρα και η χάρη ενεργούν  μαζί. Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε τη βασιλική ιερωσύνη μόνο με τη χάρη του Θεού∙ χρειάζεται να δοκιμασθούμε επίσης.

Subscribe to Email