Μητροπολίτη Κύκκου Νικηφόρου

Τά ὀνόματα καί τά κατορθώματα τῶν Ἁγίων δέν διαφημίζονται στίς ἐφημερίδες, στίς τηλεοράσεις, στά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας. Οἱ Ἅγιοι, κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς τους, ἐπιζητοῦσαν τήν ἀφάνεια. Ἤθελαν νά παραμένουν ἄγνωστοι κι ἄς ζοῦσαν μέσα στόν κόσμο, ὅπως καί σήμερα μπορεῖ νά εἶναι, ἄνθρωποι τῆς διπλανῆς πόρτας, τοῦ διπλανοῦ διαμερίσματος. Ἡ ἁγιότητα παραμένει σιωπηλή, γιατί δέν στοχεύει στήν ἀνθρώπινη δόξα. Δέν τήν ἐνδιαφέρει ἡ γνώμη τῶν πολλῶν.  Τήν ἐνδιαφέρει μόνο ἡ εὐαρέσκεια τοῦ Κυρίου τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Αὐτοῦ πού γνωρίζει τούς ἀγῶνες μας καί περιμένει νά μᾶς δώσει τό στέμμα τῆς ἀφθαρσίας.

Οἱ Ἅγιοί μας προβάλλονται, ὅμως, μέσα στήν Ἐκκλησία μας, ὡς φῶτα ὁλόφωτα, γιά νά φωτίζουν τόν δρόμο τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἀρετῆς καί τῆς θεώσεως˙ καί προβάλλονται ἐμμελῶς μέσα ἀπό τούς ὕμνους καί τίς ἱερές Ἀκολουθίες.

 

 

Subscribe to Email