Καρολάϊν Φίλιπς

Ο Θεός δεν βλέπει την επιτυχία με τα δικά μας μάτια. Ο δικός Του τρόπος είναι να πάρει το πιο φτωχό, το πιο ασήμαντο, το πιο αδύναμο πρόσωπο και να το κάνει θαυμάσιο και ξεχωριστό.

Ο Ιησούς γεννήθηκε σε συνθήκες πρόσφυγα, με μια φάτνη για λίκνο Του, στην ταπεινή Βηθλεέμ κι όχι στο Πανεπιστημιακό Μαιευτήριο της Ιερουσαλήμ. Πέθανε το θάνατο ενός κακούργου. Κι όμως μέσα απ’ αυτόν διάλεξε ο Θεός να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος, απομακρύνοντας τα εμπόδια της αμαρτίας και παρακοής, για να μας ξαναενώσει με τον Εαυτό Του.

Subscribe to Email