Αλέξη Χωμιακώφ

Κανείς δεν σώζεται μόνος.  Σώζεται μέσα στην Εκκλησία, ως μέλος Της, και σε ενότητα με όλα τα άλλα μέλη Της. 

Εάν κάποιος πιστεύει, βρίσκεται σε ενότητα πίστεως∙

εάν αγαπά, βρίσκεται σε ενότητα αγάπης∙

αν προσεύχεται, βρίσκεται σε ενότητα προσευχής.

Subscribe to Email