Φώτη Κόντογλου

Ο έπαινος των ανθρώπων αφήνει κάποια πίκρα μέσα στην καρδία μου, κι η κατηγορία για μια στιγμή με θλίβει, αλλά ύστερα με κάνει ταπεινότερο και πιο κοντά στο Θεό.

Subscribe to Email