Μητροπ. Ναυπάκτου Ιεροθέου

Ορθοδοξία’ χωρίς Εκκλησία και Θεία ευχαριστία είναι αιρετικό διδασκαλείο. ‘Εκκλησία’ χωρίς Ορθοδοξία και Θεία ευχαριστία είναι παρασυναγωγή. Και ‘Θεία Ευχαριστία’ χωρίς Ορθοδοξία και Εκκλησία είναι ανύπαρκτη, μια συμβολική πράξη.

Subscribe to Email