ια. Για τις δουλειές να λες: «Δεν θα φοβούμαι. Όσες προλάβω κι όσες γίνουν κι όπως γίνουν».

ιβ. Η Αγία Γραφή λέει: «Μη πάντα άνθρωπο έμπαζε εις τον οίκο σου». Πρώτα να τον μάθεις καλά και ύστερα.

ιγ. Καλό είναι κάθε πλάσμα που το πλησιάζουμε να θωρούμε (βλέπομε, προσέχουμε)  τα καλά του.

ιδ. «Έρχου και ίδε...». Να τον γνωρίσουμε, να κάνουμε σχέσεις και επικοινωνία προπαντός με τον Κύριο μας.

ιε. Όποιος καταλάβει τη ματαιότητα του κόσμου, δεν τον θλίβουν τα κοσμικά, και αποδίδει «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ».

ιστ. Σήμερα είναι Κυριακή. Μέρα του Θεού. Στον καιρό της η εργασία. Έτσι μας όρισαν οι Πατέρες.

ιζ. Μπορεί ορισμένα, χάριν της αγάπης, της ειρήνης και της αλήθειας, να τα παραλείψουμε, διότι είναι ενδεχόμενο μετά να’ χουμε άσκοπες συζητήσεις, καυγάδες.

ιη. Η χαρά του σαρκικού είναι γελόκλαμα. Η χαρά η πνευματική είναι πραγματική.

ιθ. Ο διδάσκων διδάσκεται.

κ. «Καταξίωσον Κύριε αναμαρτήτους φυλαχθήναι ημάς...», αλλά πρέπει και να θέλω και να προσπαθώ να φυλαχτώ.

Από το βιβλίο ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ, έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος, Λυθροδόντας - Κύπρος. τηλ. 00357-99607871

 
Subscribe to Email