στ. Στον κόσμο ήλθαμε για να δοκιμαστούμε. Τα καλά που απολαμβάνουμε δεν θα λογιστούν. Ότι δώσουμε το κάμνουμε δικό μας, όχι όσα καταχρόμαστε ή σπαταλούμε. Βέβαια, το κατά δύναμιν. Ότι μπορεί ο καθένας. Ο Θεός εκεί που έδωσε πολλά, θέλει πολλά. Τα δυο λεπτά της χήρας αξίζουν ολόκληρη περιουσία. «Μακάριοι οι κλαιόντες, οτι γελάσονται». Κι όταν ο σταυρός μας είναι βαρύς, θα έλθει σε βοήθεια ο ίδιος ο Χριστός ή θα στείλει τον Κυρηναίο. «Αγωνίζεσθε εισελθείν δια της στενής πύλης». Δεν είναι βέβαια στην πραγματικότητα στενή... Μας φαίνεται έτσι, γιατί έχουμε φορτίο, το οποίο όμως, αν το φέρομε αγόγγυστα, ανοίγει η καρδιά μας και καταλαβαίνουμε το φως του Χριστού.

ζ. Όταν μας ρωτούν «πως πάτε», λέμε καλά. Εννοούμε, καλά στην υγεία. Μα τούτα δεν είναι τ’ αληθινά καλά. Ενώ όταν έχουμε πειρασμούς και δοκιμαζόμαστε, τότε παίρνουμε μισθό. Ο χριστιανός θα φανεί στις δοκιμασίες, στους πειρασμούς. Μας μαλακώνουν, ταπεινωνόμαστε, εγκρατευόμαστε, ενώ όταν δεν πειραζόμαστε... Είναι πολύ σοφά όσα λέει η Γραφή: «Εν θλίψει εμνήσθημεν σου... Εμνησθήμεν το πρωί του ελέους σου Κύριε... ευφρανθείημεν ανθ’ ων ημερών εταπείνωσας ημάς... Εν θλίψει επλάτυνας με... Μαστιγεί πάντα υιόν, ον παραδέχεται...». Διαφορετικά είμαστε νόθα παιδιά του Θεού.

η. Η χάρις είναι το προμήνυμα του πειρασμού. Φέρνει την είδηση: Ετοιμάσου και έρχεται πειρασμός. Δεν είναι δυνατόν εσύ να πετάς βόλια και σφαίρες, και ο εναντίος να σου στέλλει γλυκά.

θ. Να λες: «Έχω πίστη στον Θεό ότι θα μας φυλάει και δεν θα επιτρέψει την απώλεια μου». Όταν θεωρείς πως όλα είναι του εναντίου, και εις ασφαλή δρόμο να πορεύεσαι, φοβάσαι. Ενώ εκείνος που έχει πίστη στον Θεό, προχωρεί ατρόμητος. Να παρακαλείς να απαλλαγείς από τις πλεκτάνες του πονηρού, να σου φανερώσει ο Θεός τη σοφία και τη διάκριση, έτσι ώστε να μένουν μακριά από την ψυχή σου οι επιθέσεις του εχθρού. Πρέπει όμως, να είμαστε πάντοτε καθαροί από κάθε κακία και μίσος προς τον συνάνθρωπο μας. «Ανεχόμενοι αλλήλους εν αγάπη».

Από το βιβλίο ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ, έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος, Λυθροδόντας - Κύπρος. τηλ. 00357-99607871

 
Subscribe to Email