Αγίου Νικολάου Καβάσιλα

Ο Θεός είναι:

Πιο στοργικός από κάθε φίλο,
Πιο δίκαιος από κάθε κυβερνήτη,
Πιο τρυφερός από κάθε πατέρα,
Πιο πολύ μέλος δικό μας από όσο τα ίδιά μας τα μέλη,
Πιο αναγκαίος σε μας από την ίδια την καρδιά μας.

Subscribe to Email