Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

«Δεν γνωρίζεις ότι η νεότης από τη φύση της γλιστράει εύκολα και είναι επιρρεπής στο κακό; Ιδιαίτερα όταν αποκτήσει χρηματική περιουσία η ροπή προς το κακό γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Όπως ακριβώς όταν ρίχνουμε ξύλα στη φωτιά, η φλόγα αυξάνει περισσότερο, έτσι και η νεότητα, όταν αποκτήσει χρήματα, σαν άλλη φωτιά μεταβάλλεται σε φλογισμένο καμίνι, με αποτέλεσμα να καεί ολόκληρη η ψυχή του νέου. Πότε, λοιπόν, ένας τέτοιος νέος θα μπορέσει να ασκηθεί στη σωφροσύνη, να αποφύγει την ακολασία και να αναλάβει τους κόπους που απαιτεί η αρετή και κάποιο άλλο πνευματικό αγαθό;»

Subscribe to Email