Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

Κύριε! Το όνομα σου είναι Αγάπη; μη με αποδοκιμάσεις για τίς αμαρτίες μου.

Το όνομα σου είναι Δύναμη; ενίσχυσε με για να μην πέφτω στο κακό.

Το Ονομα σου είναι Ειρήνη; πράϋνε την ταραγμένη μου ψυχή.

Το όνομα σου είναι έλεος; μην παύσεις να με συγχωρείς.

Subscribe to Email