Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ας αρχίσουμε τη νηστεία μας με το να συγχωρήσουμε όλους τους οφειλέτες μας, όλους εκείνους που μας έθιξαν, που μας προξένησαν ζημία, που μας πίκραναν με οτιδήποτε. Και κατά τη διάρκεια της νηστείας να εκπληρώσουμε σε σχέση με τους εχθρούς μας αυτό που ακούσαμε σήμερα στο αποστολικό ανάγνωσμα, αυτό που εντέλλεται σε μας ο άγιος Απόστολος Παύλος: «μηδενί μηδέν οφείλετε ει μη το αγαπάν αλλήλους» (Ρωμ. ιγ΄,8).

(Από το λόγο του την Κυριακή της Τυρινής)

Subscribe to Email