Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου

Πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, Σ’ ευχαριστώ που με το μυστήριο της εξομολογήσεως, ενώπιον του πνευματικού μου πατέρα, με αξίωσες τον αμαρτωλό να λάβω από Σένα τη συγχώρηση των αμαρτιών μου. Λοιπόν, μιμούμενος το Δαβίδ που είπε∙ «ορκίστηκα και πρόσεξα να τηρήσω τις δίκαιες κρίσεις σου», Σε διαβεβαιώνω με μία αποφασιστική θέληση της ψυχής μου ότι προτιμώ χίλιες φορές να πεθάνω καλύτερα, παρά να διαπράξω πλέον κάποια θανάσιμη αμαρτία και να πικράνω με αυτήν την άπειρη αγαθότητά Σου.

Αλλά η δική μου θέληση είναι ασθενής από μόνη της, χωρίς τη δική Σου βοήθεια. Σε παρακαλώ να με ενδυναμώσης με την χάρη Σου και να με στερεώσης με την ισχυρή βοήθειά Σου, για να μένω μέχρι τέλους σταθερός στην αγία αυτή απόφασή μου.

Ναι, φιλόψυχέ μου Ιησού, δυνάμωσέ με να περάσω με μετάνοια το υπόλοιπο της ζωής μου, για να απολαύσω εδώ την παρουσία της χάριτός σου κι εκεί τη μακαρία δόξα Σου. Σου τα ζητώ αυτά με τις πρεσβείες της υπερευλογημένης Σου Μητέρας και όλων Σου των αγίων. Αμήν.

Subscribe to Email