Θεέ, χάριζε μας

αταραξία

για να ανεχόμαστε

ότι δεν μπορούμε

να αλλάξουμε.

 

Θεέ, χάριζε μας

Θάρρος,

για να αλλάξουμε

αυτό που μπορούμε.

 

Θεέ, χάριζε μας

σοφία

για να διακρίνουμε

το ένα από το άλλο.

(Παλιά αγγλική ιεραποδημητική προσευχή)

 

Subscribe to Email