€10

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΝΑΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

Ἡ ἐργασία αὐτή στοχεύει στό νά καταδείξει τόν Γέροντα Παναή ὡς πνευματικόν πατέρα, ἔχοντας τό χάρισμα αὐτό ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα πού δέχτηκε, ἕνεκα τῆς καθαρότητάς του.

Ἡ πνευματική πατρότητα ἤ μητρότητα εἶναι οὐσιαστικό χάρισμα στήν Ἐκκλησία, ἐφόσον μέσω αὐτῆς γεννῶνται, δηλαδή ἀναγεννῶνται οἱ πιστοί.

Σέ μία ἐποχή πού ὁ «γεροντισμός» στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο, ἀντικαθιστᾶ τήν ὑγιῆ σχέση κι ἄρα δέν ὁδηγεῖ στό Χριστό πού εἶναι ὁ Σωτήρας, εἶναι ἀναγκαῖο νά γνωρίζουμε τά γνωρίσματα τῶν ἀληθινῶν πνευματικῶν πατέρων.

 
 
€15
 
Μιά στιγμή γιά πάντα

Γιά τούς σύγχρονους ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν χρόνο, ἀλλά θά ἤθελαν νά διατηρήσουν μία μικρή, ἔστω, καθημερινή σχέση μέ τό Χριστό, γράφτηκε τοῦτο τό βιβλίο ἀπό τόν π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους. Προσευχές καί κείμενα, ὅλα μικρά, ὥστε νά γίνεται ἡ προσευχητική μελέτη «μιά στιγμή» ἐπικοινωνίας – κοινωνίας πού θά στοχεύει «γιά πάντα», στήν αἰώνια σχέση μαζί Του καί διά μέσου Του μέ ὅλο τόν κόσμο.

 
 6321.jpg - 107,07 kB
 
 € 3

Ο θάνατος το συγκλονιστικότερο γεγονός της ζωής

Απλά και σύντομα στο βιβλιαράκι αυτό γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τα ερωτήματα σχετικά με το θάνατο, όπως:

  • Γιατί ο θάνατος;
  • Τι γίνεται μετά το θάνατο;
  • Τι λέει ο Χριστός για το θέμα;
  • Ποια η σχέση μας με τους κεκοιμημένους;

Αναγκαίο, ιδιαίτερα όταν βρεθούμε μπροστά στο γεγονός αυτό όπου αναδύονται ένα σορό ερωτήματα και προβληματισμοί.

  

€5

Σ’ ένα διάβα μου στην Πόλη

Βρέθηκα για λίγο στην Πόλη. Προσπάθησα να τη ζήσω από κοντά. Όχι μόνο ως προσκυνητής αλλά και ως ένας ταπεινός κάτοικός της. Για να αφουγκραστώ και να γευτώ κατά το δυνατόν την καθημερινότητά της. Και ήταν η εμπειρία μου αυτή πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες τις πιο «ομαδικές» και «οργανωμένες».

Γιώργου Κυπριανού

 

€20

Βαδίζουμε μαζί τόν ἴδιο δρόμο

«Γράφω μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς ζωῆς, μέ σκοπό νά μοιραστῶ τόν πόνο, τή χαρά, τήν ἐλπίδα, τήν ἀπογοήτευση, ὅλα ἐκεῖνα, τέλος πάντων, πού συνθέτουν τήν ἐκκλησιαστική ζωή τῶν ἀνθρώπων πού θέλουν νά εἶναι ὁ Χριστός τό Α καί τό Ω τῆς ζωῆς τους καί τό παλεύουν».

(Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου).

 
 

€5

Θεολογικά Σχόλια γιά τή Θεία Λειτουργία

€15

Εμπειρία αγιότητος

Το βιβλίο ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ πρωτοκυκλοφόρησε το 1994, ενώ ζούσαν ακόμα τα αδέλφια του, Βασίλης και Τρυφωνού. Μετά από 30 χρόνια από την κοίμηση του οσίου Παναή του εκ Λύσης, κυκλοφορεί η Δ΄ έκδοση επηυξημένη και βελτιωμένη καθώς και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

  

€3

Ὁ γάμος ὡς μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας

Μέ στόχο νά ἀναδειχθεῖ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου ὡς Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας κι ὄχι ἁπλά μία λαμπρή τελετή πού νομιμοποιεῖ τή σχέση δυό ἀνθρώπων, γράφτηκε τό βιβλιαράκι αὐτό ἀπό τόν π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους. Ἀφορμή πῆρε ἀπό τήν παρότρυνση δυό νέων, πού ἑτοιμάζονται νά παντρευτοῦν, γιά νά δώσουν στούς καλεσμένους τους κάτι πού νά ἐξηγεῖ τά τελούμενα στό Μυστήριο.

Ἀσφαλῶς γιά τό θέμα τοῦ Γάμου ἔχουν γραφτεῖ καί λεχθεῖ ἀρκετά, ἀπό ψυχολόγους, κοινωνιολόγους καί ἄλλες εἰδικότητες πού νοιάζονται γιά τό σημαντικό αὐτό θέμα. Στό βιβλιαράκι αὐτό τονίζεται ὁ σκοπός τοῦ Γάμου ἀπό ἐκκλησιαστικῆς σκοπιᾶς καί ἡ σημασία του γιά τήν αἰώνια πορεία τοῦ ἀνθρώπου.

€15

Παναής ὁ ἐκ Λύσης: μαρτυρία καί μαρτυρίες

Πῶς μπόρεσε ὁ ὅσιος πατήρ ἡμῶν Παναής ἀπό τή Λύση, νά ἀφομοιώσει τήν Ὀρθόδοξη παράδοση καί νά τήν κάνει πράξη; Πῶς, μέσα ἀπό τήν ἀπλότητα τῆς καθημερινότητας, βίωσε ἐμπειρίες ἁγίων πού δαπανήθηκαν σέ μεγάλες ἀσκήσεις «εἰς τά ὄρη καί τές ὀπές τῆς γῆς»; Τά ἐρωτήματα αὐτά διερευνῶνται στό βιβλίο αὐτό, μέσα ἀπό μαρτυρίες πνευματικῶν παιδιῶν τοῦ παπποῦ πού σκιαγραφοῦν τό θεῖο ἔρωτα αὐτοῦ τοῦ «κοσμικοῦ ἐρημίτη» πού τοῦ χαρίστηκε ἡ σοφία καί ἡ χαρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

 

€8

Ἡ τελευταία μέρα τοῦ Θεοῦ

Ὁ π. Γεώργιος, μέ τό δικό του τρόπο, βιώνει τή σιωπή τοῦ Θεοῦ κι ἀναζητεῖ διέξοδο μέ τό «ταξίδι πνευματικῆς ἀναζήτησης». Στό τέλος, τοῦ ἀποκαλύπτεται ὁ λόγος τῆς σιωπῆς Του.

 

€10

Γεύσασθαε καί ἴδετε

Ὁ πνευματικός προβληματισμός κατατιθέμενος στό βιβλίο αὐτό βρίσκει ἀνταπόκριση ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους πού προβληματίζονται κι ἀναζητοῦν.

Β΄ ἔκδοση βελτιωμένη καί ἐπαυξημένη.

 

€5

Σιωπή καί Λόγος

«Ποίηση εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς Ζωῆς». Μιά ποιητική συλλογή πού τολμᾶ νά ἀνοίξει ἕνα παράθυρο στίς προσωπικές διαδρομές πρός τόν Ἕναν. Διαδρομές δοκιμασίας καί σιωπῆς· μιᾶς σιωπῆς πού ἐπιτρέπει νά ἀκουστεῖ τελικά ὁ Λόγος.

 

€5

Πῶς ἄρχισε καί πῶς πορεύεται τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίας Τριάδος – Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρά, δίνοντας ἀθόρυβα, ὅπως κάθε Μοναστήρι, τή μαρτυρία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας. Περιέχει ἀκόμα τό βίο τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολύτριας, ὁ ναός τῆς ὁποίας βρίσκεται στό Ἡσυχαστήριο.

  

€10

Λειτουργική πορεία

Ἀρχίζεις τή Θεία Λειτουργία καί εἰσέρχεσαι στόν τρόπο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Στήν πορεία σοῦ ἀποκαλύπτονται ὀμορφιές καί γνώσεις πού ὑπερβαίνουν τόν κόσμο τῆς φθορᾶς. Ὁ συγγραφέας, ὡς λειτουργός, καταθέτει τήν προσωπική του Λειτουργική πορεία πού γίνεται Ἐκκλησιαστική, κοινή, γι’ αὐτό καί οὐσιαστική, σωτήρια.

Α΄ ἔκδοση: Ἰούλιος 2009, Β΄ ἔκδοση:Σεπτέμβριος 2009, Γ΄ ἔκδοση:2022

 

€10

Ὁ τελευταῖος ἀσπασμός

Ἡ ἀκολουθία τῆς κηδείας, πού τελοῦμε γι’ ἄλλους, κάποια μέρα θά τελεστεῖ καί γιά μᾶς. Μέ τό κείμενο, τή μετάφρασή του, καθώς καί τά σχόλια, ἀποκαλύπτεται ἡ σημασία της, τό βάθος, ἀκόμα καί ἡ κρυμμένη χαρά της πού στηρίζεται στό θάνατο καί στήν ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου.

 

€17

100 σταγόνες καρδιᾶς

Ἑκατό μικρά κείμενα, ὡς σταγόνες ὕδατος ζῶντος, γραμμένα καρδιακά, πού μᾶς ὠθοῦν στόν ἀγῶνα γιά νά γίνει ἡ ζωή μας ὄντως Πνευματική, κινούμενη μέ πόθο κι ἀγάπη πρός τό Θεό τῆς καρδίας.

 

 

€5

Ἡ Θεία Λειτουργία: Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια.

Ἡ Θεία Λειτουργία, ὡς ἐπανάληψη τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, γίνεται τό «ἑτέρως ζῇν». Μέσα ἐκεῖ ὁ λειτουργούμενος χριστιανός «βλέπει, ἀκούει, ἀγγίζει» τό Θεό τῆς καρδίας καί μαζί μέ τούς ἄλλους χριστιανούς γίνεται τό ζωντανό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Δέν θά πρέπει νά γνωρίζουμε καί τή θεωρία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μυστηρίου;

 

€8

Μέ πνεῦμα εὐθές

Στό βιβλίο αὐτό μέ τό ἰδιαίτερο σχῆμα και τήν ἀσυνήθιστη συντομία τῶν κειμένων/ἀποσπασμάτων ὁ συγγραφέας ἔχει τήν πρόθεση νά μιλήσει ἄπ-εὐθείας καί μέ λόγια ξεκάθαρα. Ἀπό τήν ἄλλη, τό "εὐθές πνεῦμα" ἀναδεικνύεται μέσα ἀπό τή μελέτη καί ὡς τό ζητούμενο. "Καρδίαν καθαραν κτισον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθές εγκαινισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου".

 

€3

Ἡ Παράκληση πρός τήν Παναγία μας «τῶν θλιβομένων ἡ χαρά», χαρίζει ἀληθινή παρηγοριά, δύναμη καί αἴσιο τέλος στά διάφορα προβλήματα πού ὁ καθένας, ἔτσι ἤ ἀλλιῶς, ἀντιμετωπίζουμε. Μπορεῖ νά ψάλλεται, ἐκτός στήν ἐκκλησία, μπροστά στην εἰκόνα Της, καί στό σπίτι ἀπό ὅποιον αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη.

Μπορεῖτε νὰ τά προμηθευτεῖτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριο (τηλ. 99607871), στὰ πιὸ κάτω βιβλιοπωλεῖα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:

α) Βιβλιοπωλεῖο «Ἅγιο Ὄρος» (Ἱ. Μονῆς Μαχαιρᾶ) Χριστοδούλου Σώζου 21, Μέγαρο Σιαντεκλὲρ τηλ. 22680722.

β) Βιβλιοπωλεῖο "Φωτοδότες" τῆς Ἱερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Κύπρου, τηλ. 22430301.

ΛΕΜΕΣΟ:

Βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως α) Ἁγίου Ἀνδρέου 304, τηλ. 25366844 καὶ β) Ἑλλάδος 45 τηλ. 25343458

ΛΑΡΝΑΚΑ:

Βιβλιοπωλεῖο «Ἅγιος Γεώργιος Μακρῆς», ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἐκκλησάκι, τηλ 24368220

Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἡρακλειδίου.

Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, Θεομόρφου, Περιστερώνα (πλατεία), τηλ. 99620057

ΑΘΗΝΑ:

Βιβλιοπωλείο Ἅγιος Ἀλέξιος - ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, Ζωοδόχου Πηγῆς 44, Έξάρχεια. Τηλ. 2103807148 και 6972195614

Subscribe to Email