Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

30/09/2023

29/09/2023

28/09/2023

«Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί προσφέρομεν...».

Τά προσφέρουμε σ’ Ἐκεῖνον πού δέν χρειάζεται τίποτα!

Ὡς ἀνάγκη μας γιά νά δώσουμε κάτι σ’ Αὐτόν

πού μᾶς τά ἔδωσε ὅλα «ὧν ἴσμεν καί ὧν οὐκ ἴσμεν».

Τό μεγαλεῖο βρίσκεται στό ὅτι τά προσφέρουμε ἐξ ὀνόματος ὅλων,

ζώντων καί κεκοιμημένων.

Subscribe to Email